Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ସବୁ ପ୍ରେମ...

ସବୁ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ମୋ ମାଆର ମମତା ମୋତେ ଲାଗେ ନିଆରା ସବୁ ହସ ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରିୟାର ହସ ମୋ ମନେ ଆଣେ ପ୍ରୀତି ଫୁଆରା ।। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାଶ .

By surjyakanta dash
 160


More oriya quote from surjyakanta dash
15 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
26 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments