Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ରାସ୍ତା ରେ...

ରାସ୍ତା ରେ ଗଲା ବେଳେ ପାଦ ରେ କଣ୍ଟା ବାଜିଗଲେ ଯେପରି ବାହାରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ .. ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନରେ ହାରିଗଲେ ଅସ୍ତ୍ର ପକେଇ ବସିବା ର ଯଥାର୍ଥ କେଉଁଠି ।। ପି.ପୁରବୀ ମହାନ୍ତି

By P.purabi Mohanty
 176


More oriya quote from P.purabi Mohanty
30 Likes   0 Comments
26 Likes   0 Comments
12 Likes   0 Comments