Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ପ୍ରତିଶୋଧ...

ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ମଣିଷ ଏମିତି କିଛି କରି ବସେ ଯାହା ପାଇଁ ‌ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ।

By Kanan Bala Nayak
 3


More oriya quote from Kanan Bala Nayak
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments