Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ପ୍ରତି...

ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅଟେ ଏକ କାହାଣୀ, ହୋଇପାରେ ତାହା ସୁଖଦ ଅବା ଦୁଃଖଦ ପୁଣି। ଅଜାଗା ଘାଆକୁ ଦେଖାଇ ହୁଏନାହିଁ ଯେପରି, କିଛି କଥା ମନଭିତରେ ରହିଥାଏ ଗୁମୁରି।

By Kulamani Sarangi
 232


More oriya quote from Kulamani Sarangi
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments