Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
ପ୍ରେମର ତ ଦି...

ପ୍ରେମର ତ ଦି ଅକ୍ଷର ମୁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ମତେ ଏତେ ବଦଲାମ କଲା ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ କଉ ପ୍ରେମ ସହରର ରାଜା ଥିଲି ।

By Anuja Behera
 241


More oriya quote from Anuja Behera
27 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments