Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ନିଜ...

ନିଜ ରକ୍ଷାପାଇଁ ସଂସାରେ ଭାଇ ନିଜଛଡା ଅନ୍ୟ କେହି ଟି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳେ,ନିଜ ପ୍ରୟାସବଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏହି ସଂସାରେ।

By Kulamani Sarangi
 186


More oriya quote from Kulamani Sarangi
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments