Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ନାଲି ଆଖି...

ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ଡରିଯାଅ ନାହିଁ ନିୟମେ ଡରାଅ ତାକୁ , ଥରେ ଡରିଗଲେ ଜୀବନେ କାନ୍ଦିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ନିଜକୁ ।

By baijayantimala rout
 170


More oriya quote from baijayantimala rout
0 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
31 Likes   0 Comments