Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ନା ଜାତି ଧରମ...

ନା ଜାତି ଧରମ ଜନମ ବନ୍ଧନ ନା ଧନୀ ଗରିବ ଭେଦ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱଦେହେ ଦେବ। @ଅନୀତା

By Anita Dash
 13


More oriya quote from Anita Dash
12 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments