Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଲେଖିଥିଲା...

ଲେଖିଥିଲା ଚିଠି ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ମୋର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲା ବାରମ୍ବାର । ସୂର୍ଯ୍ୟ

By surjyakanta dash
 274


More oriya quote from surjyakanta dash
15 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
26 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments