Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
କିଛି'...

କିଛି' ସର୍ଜନାକୁ କେହି କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ସୃଜନଟି ଭାବାତ୍ମ ଅନୁଭବର ପ୍ରତିରୂପ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ପଢିଥାନ୍ତି ॥ ✍ସୁଶ୍ରୀଶିବାନୀ 🌸🌸🌸🌸🌸

By SushreeShibanee Das
 462


More oriya quote from SushreeShibanee Das
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments