Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଖାଲି...

ଖାଲି ଆସିଥିଲି ଖାଲି ଦେହେ ଯିବି ସଂସାର ସାଗରୁ ତରି, ତେବେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ମନେ କାହିଁ ଆଶା ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ଦିଅ ଭରି ।

By baijayantimala rout
 6


More oriya quote from baijayantimala rout
0 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
31 Likes   0 Comments