Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
କାମ କ୍ରୋଧ...

କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଆଦି ଷଡରୀପୁ ମନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ମନରୁ ଶାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଏ।ସଞ୍ଜମୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ସୁଖୀ ରହେ।

By Kulamani Sarangi
 24


More oriya quote from Kulamani Sarangi
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments