Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଜୀବନ ଯାତ୍ରା...

ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖ ଯେତେ ଆସୁ ବାଧା ବା ବିପଦ, ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ପାରେ, ସେହି ଏକା ଧର୍ମପଦ।

By Kulamani Sarangi
 15


More oriya quote from Kulamani Sarangi
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments