Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
~~~ଚନ୍ଦ୍ର~~~...

~~~ଚନ୍ଦ୍ର~~~ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି‌ ଅନ୍ୟ ର ଆଲୋକ ରେ ଆଲୋକିତ ନ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ କୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଉଚିତ୍।

By Kanan Bala Nayak
 20


More oriya quote from Kanan Bala Nayak
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments