Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ବୀରାଙ୍ଗନା,...

ବୀରାଙ୍ଗନା, ସାହାସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇ ମା ମାଟିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଯାଇଛନ୍ତି।

By Kalyani Nanda
 76


More oriya quote from Kalyani Nanda
20 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments