Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଭାଗବତ ରେ...

ଭାଗବତ ରେ ଚାରୋଟି ଯୁଗର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଅଧର୍ମ ର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି।

By Kalyani Nanda
 2


More oriya quote from Kalyani Nanda
20 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments