Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଅନ୍ୟକୁ...

ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଈର୍ଷା ର ନିଆଁ ରେ ନିଜକୁ ଜାଳି ଅଶାନ୍ତି ରେ ସମୟ କାଟିଥାଏ।

By Kalyani Nanda
 1


More oriya quote from Kalyani Nanda
20 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments