Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Santosh Satapathy

Children Stories


3  

Santosh Satapathy

Children Stories


ମାମୁଁ ଘର

ମାମୁଁ ଘର

1 min 15 1 min 15

  ଭାଇ କହୁଛି "ଆଲୋ ଭଉଣୀ

    ନାଚୁଛୁ ଖାଲି ଟେକି କହୁଣୀ

      ପାଠକୁ ଯାଉ ଭୁଲି

ପଢା ସାରିଲେ      ମାମୁଁଙ୍କ ଘରୁ

      ଆସନ୍ତୁ ସିନା ବୁଲି(୧)

     ମାଆଙ୍କ ଭାଇ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର

      ଛୁଟିରେ ଯିବୁ ଚଡି ମଟର

       ଦେଖିଛୁ ପରା ବାଟ 

ଛୁଟି ଆଗରୁ      ସାରି ଦେ ତୋର

     ଶ୍ରେଣୀର ପଢ଼ାପାଠ (୨)

    ଖରାପ କାମ ଯେବେ କରିବୁ

     ପୋଲିସ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ

       ଖାଇବୁ ଗଦା ମାଡ଼

ଖରାପ କାମ       କରିବା କଥା

      ମନରୁ ସଦା ଛାଡ଼ (୩)

      ବାଘମାମୁଁର ଘରଟି ବନ

    ତା' ପାଖେ ଗଲେ ନେବ ଜୀବନ

        ଗଛ କାଟିବୁ ନାହିଁ

ନୋହିଲେ ମାମୁଁ        ନିଜେ ତୋ ପାଶେ

       ଆସିବ ବନୁ ଧାଇଁ (୪)

     କଳ୍ପନା ପରି ଯଦି ପଢ଼ିବୁ

     ଜହ୍ନ ମାମୁଁର ଘରେ ଚଢିବୁ

       ବସି ଆକାଶ ଯାନ 

 ପାଠରେ ମନ     ଦେଲେ ରଖିବୁ

      ଦେଶ ଜାତିର ମାନ"(୫)Rate this content
Log in

More oriya poem from Santosh Satapathy