କେବେ ନା କେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ସବୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳଦୁଆ ନବନିର୍ମାଣ କଳାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତିତସମସ୍ତଙ୍କରସମାନକିନ୍ତୁଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପରିଷ୍କାର ଇଚ୍ଛାଆଉଅଭିଳାଷରଏଇସ୍ବପ୍ନ ଶ୍ମାଶଣ ବିରହମନରବିଳାପ ଅହଂଭାବ ଦୂରତା ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢାଇବା ପ୍ରକୃତପ୍ରେମ ଅସଫଳ ବିଛିନ୍ନ

Odia Inspirational Quotes