Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
विवाहीत...

विवाहीत पुरूषासाठी त्याची पत्नी हीच खरी शिक्षिका असते; चूक कोणाचीही असली तरी धडा पतीलाच मिळतो!

By Tushar Chandrakant Mhatre
 117


More marathi quote from Tushar Chandrakant Mhatre
28 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments