Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
*विषय:-राधा-...

*विषय:-राधा-कृष्ण* *"राधा-कृष्ण"* एक *'जोडी',* *"जगातना"* त्याची *'गोडी'....||1||* *"श्वास माझा"* तुझ्या *'अंगी',* *'प्रितीत'* रे *राधा 'रंगी'....||2||* *"गोकुळीचा"* तू *'मुरारी',* राधा गोपी मनी *"धारी"....||3||* *"वाजे कृष्णा"* मनी *'पावा',* सारेजण करी *'धावा'....||4||* करूगंळी *"गिरीधरा",* मनी ठाव *"मनोहरा"....||5||* कवी.अशोक रजपूत

By Ashok Rajput
 41


More marathi quote from Ashok Rajput
0 Likes   0 Comments