Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
⭐वेतन⭐/⭐पगार...

⭐वेतन⭐/⭐पगार⭐ पगार मात्र एक अशी गरज आहे ज्याच्यासाठी श्रीमंत सुद्धा तरसतो आणी गरीब सुद्धा। काम करने दोघांनाही बंधनकारक असते तेव्हाच ते पगाराला प्राप्त करू शकतात। Writer:-!!$rj!! :-Suraj Dixit

By Suraj Dixit
 6


More marathi quote from Suraj Dixit
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
25 Likes   1 Comments
17 Likes   0 Comments