Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
वडील मनापासू...

वडील मनापासून वंदावे अशी बापाची थोरवी अपार माया त्याची शब्दांत किती वर्णावी? सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 13


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments