Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
वडील...

वडील म्हणजे दिव्याची मंद ज्योत थेंबाथेंबांने जळते उद्याच्या सुर्यासाठी काळोखाशी लढते © मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 475


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments