Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
वारसा तूच...

वारसा तूच दिलास हाती वारसा चालवते मी तुझ्या सोबतीत तुझ्या भावनांचा वापरते ठेवा मी जगण्या बाबतीत

By Supriya Devkar
 130


More marathi quote from Supriya Devkar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments