Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
वाईट...

वाईट वृत्तींना आळा घालण्यासाठी लहानपणापासून कडक शिस्त लावली पाहिजे. सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 19


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments