Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
"उडणारा असो...

"उडणारा असो की बुडणारा मातीशिवाय चालत नसते; कळलं आहे जगणं त्यांना, मातीत ज्यांचे पाऊल असते."

By Gangaram Dhamake
 8


More marathi quote from Gangaram Dhamake
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments