Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
तुमच्या...

तुमच्या शत्रुंचा बदला घ्यावा असं तुम्हाला वाटत असेल तर त्याला माफ करा ---------- तोच त्याच्या बदला

By Meena Mahindrakar
 3


More marathi quote from Meena Mahindrakar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments