Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
तुला...

तुला विसरताना अश्रुंचे पाट वाहतात तुझ्या विरहाचे गीत आठवणींना उजाळा देतात. © मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 62


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments