Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
तुझ्या...

तुझ्या सोबतीत सजवला हा बाग आपल्या दाराशी स्वर्ग ही वाटे फिका पूढे थांब एकांतात जराशी सुप्रिया

By Supriya Devkar
 1


More marathi quote from Supriya Devkar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments