Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
तुझ्या साठी...

तुझ्या साठी लिहिताना.. शब्द आपोआप वळतात... लिहून झाल्यावर मग... ते तुझ्या सारखेच बोलतात.... #मंथन

By प्रशांत पवार
 155


More marathi quote from प्रशांत पवार
28 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments