Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
तुझ्या...

तुझ्या पावलावर ठेवून पाऊल चढले आयुष्याचे यशस्वी शिखर तुला पाहता पाहता आई घडवला मी संसाराचा मखर

By Supriya Devkar
 2


More marathi quote from Supriya Devkar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments