Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
तुझ्या...

तुझ्या आठवणींच्या नद्या काही गोड काही कडू दुथडी भरून वाहतात तिथे गर्दी झाली तर त्या डोळ्यातूनच घरंगळतात मीना महिंद्रकर औरंगाबाद

By Meena Mahindrakar
 52


More marathi quote from Meena Mahindrakar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments