Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
टाळेबंदी कोप...

टाळेबंदी कोप झाला निसर्गाचा, देव देवळात बंद रोजंदारी हरवली, दीन झाला जायबंद बंड केलायं चुलीने, आणि रुसली भाकरी ऐसा व्हावा चमत्कार, भुक व्हावी टाळेबंद © मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 41


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments