Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
"स्वतः च्या...

"स्वतः च्या विचाराचे मूल्यमापन करून स्वतःचे प्रतिबिंब व्यक्तित्वात आढळून येते." दिपांजली

By Deepaben Shimpi
 206


More marathi quote from Deepaben Shimpi
15 Likes   0 Comments
9 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
12 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments