Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
स्वर्ग...

स्वर्ग म्हणजे नेमके काय? जिथे आपल्याला आनंद होतो दुःख नसते आणि आपण मनसोक्त जगतो.

By Meena Mahindrakar
 9


More marathi quote from Meena Mahindrakar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments