Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
स्वप्न वसले...

स्वप्न वसले होते गाव प्रेमाचे स्वप्नांच्या पलीकडले आज आठवणी राहतात तेथे 'प्रेम' कुठे ते हरवले सौ. सविता काळे

By Savita Kale
 100


More marathi quote from Savita Kale
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments