Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
स्वामी...

स्वामी विवेकानंद विचार ज्यादिवशी समस्या नसेल , तेव्हा निश्चित समजा, तुम्ही चुकीच्या रस्त्यावर आहात

By Manisha Awekar
 211


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments