Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
" सुखदुःखात...

" सुखदुःखात हवी असते खरी साथ नात्यापेक्षा असतं तेच खरं नातं, घडू नये ते घडतंय या कलियुगात माणुसकी हवी आहे माणसात.."

By " पुष्पाग्रज. " गायकवाड आर.जी.
 131


More marathi quote from " पुष्पाग्रज. " गायकवाड आर.जी.
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments