Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
स्त्री ही...

स्त्री ही क्षणाची पत्नी असली तरी अनंतकाळची माता असते. तिचे जीवन मुलांना समर्पित असते सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 433


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments