Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
सोनसळी...

सोनसळी तारुण्यात मोह होणारच.कुणाबद्दल तरी आकर्षण वाटणारच. फक्त ते तात्पुरते नसावे.एकतर्फीही नसावे.

By Manisha Awekar
 33


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments