Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
संतमहंतांचे...

संतमहंतांचे सकारात्मक विचार अभंग ज्ञानेश्वरीतून व्यक्त होतात , ज्याचा अभ्यास पदवी परीक्षेत केला जातो

By Manisha Awekar
 249


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments