Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
समान...

समान आवडीनिवडी , कौतुकाबरोबरच चुकाही सांगतो ,खोटी स्तुती टाळतो , वाईट गोष्टींपासून लांब रहातो आणि मित्रालाही लांब ठेवतो, तोच उत्तम मित्र असतो. सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 358


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments