Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
शिनवाया...

शिनवाया देहा पहुडल्या, चंद्र चांदण्या भेगुळल्या, सागर-धरा गाभुळल्या, समर्पण्या त्या सरसावल्या !! अश्रूधारा शिडकावल्या, खगापरी नभांगणी उधळल्या, मिलनासाठी आसावल्या, सुमन होऊनी गंधाळल्या !! ASunita...

By Sunita Anabhule
 305


More marathi quote from Sunita Anabhule
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments