@ql5ojvzz

Sunita Anabhule
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

155
Posts
170
Followers
0
Following

लेखनप्रिय, काव्यरचनाकार, संवेदनशील, हसरे, प्रसन्न व्यक्तिमत्त्व आहे. लेखनातून सामाजिक भान जपण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील☺️😊

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 07 Jan, 2022 at 04:32 AM

अनोळखी या शहरात..... कळे ना ओळख कोणाची, आपल्याची की परक्याची एकाच नात्याची वीण दिसे, नरमादीच्या विषयी खेळाची !! Asunita

Submitted on 07 Jan, 2022 at 04:29 AM

अनोळखी शहरात अनोळखी या शहरात मज, कळेना कोणाशी वागावे कसे, कोडे उलगडता उले काळीज, मनपाखरु हृदयी रुतूनी बसे!! 🌷🌷🌷🌷🌷🌷 Asunita

Submitted on 07 Jan, 2022 at 04:22 AM

हायकू कोरोना जरी, भारवाहे शिरावरी, हा शेतकरी. सौ. सुनिता पांडुरंग अनभुले.

Submitted on 06 Jan, 2022 at 04:29 AM

*घट्ट वीण* लाखो निराधार पिल्लांना, उबदार पंखाखाली घेई, नात्यांची गुंफूण घट्ट वीण, साऱ्यांनाच आधार देई ¡¡ *सुनिता पांडुरंग अनभुले, मुंबई.* *

Submitted on 02 Jan, 2022 at 17:57 PM

परी ग परी, आहेस का खरी, मोहवून मनास, अदृश्य होतेस बरी ¡¡ चित्तास या भुलवून, शब्दात का झुलवून, मधाळ से बोलून, जातेस ना सोडून ¡¡ ASunita.....

Submitted on 02 Jan, 2022 at 17:55 PM

निळी निळाई आभाळाची, अवतरली मनाच्या गाभ्याशी, नील नभातील मोहक परी, चितारी धरेवारी सुंदर नक्षी ¡¡¡¡ ASunita.....

Submitted on 01 Dec, 2021 at 06:10 AM

मनात कुठेतरी, साचले हे जरी, सुंदर मोहाचे झाड, थबके वळणावरी! ASunita

Submitted on 01 Dec, 2021 at 06:05 AM

सार हे सत्याचे, गमक जीवनाचे, नानाविध रंगाचे, हिंदोळे स्वप्नांचे !! ASunita

Submitted on 08 Nov, 2021 at 18:20 PM

सुगंधाचा अनमोल ठेवा, मनाच्या कुपीत जपावा, क्षणभर आनंदाचा विसावा, कुसुमाकडून शिकावा!!! सौ.सुनिता पांडुरंग अनभुले.मुंबई


Feed

Library

Write

Notification
Profile