Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
शिक्षक दिनी...

शिक्षक दिनी शिक्षकांचे स्मरण करावे. त्यांनी तळमळीने शिकवल्यानेच आपल्याला ज्ञान मिळते सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 194


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments