Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
शब्द काय...

शब्द काय करावे काय लिहावे काही केल्या सुचेना शब्द कसे फितूर झाले शब्दांविना काही उलगडेना विनायक पाटील

By VINAYAK PATIL
 150


More marathi quote from VINAYAK PATIL
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments