Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
सावळ्याच्या...

सावळ्याच्या बासरीचे सूर मी व्हावे श्यामरंगी रंगलेली सांज मी व्हावे पावरीच्या अंतरीचे बोल मी न्हावे कृष्णरंगी रंगुनीया कृष्ण मी व्हावे ©️ मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 23


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments