Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
रंजल्या...

रंजल्या गांजल्यांना दुःखी पिडीतांना आपले म्हणणाराच साधू असतो देव त्यांच्याठायी जाणावा सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 287


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments