Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
⭐पुस्तके⭐ जी...

⭐पुस्तके⭐ जी वेदना मानुस कोणाला ही सांगु शकत नाहीं ती वेदना सुद्धा पुस्तके आत्मसात करतात। फक्त कहानी,कविता,लेख,प्रदर्शित करण्यासाठी पुस्तके वापरली जात नाहीं। काही भावना न व्यक्त करणारे राज दफ़न करण्यासाठी सुद्धा पुस्तकांचा उपयोग केला जातो। Writer:-!!$rj!! :- Suraj Dixit

By Suraj Dixit
 24


More marathi quote from Suraj Dixit
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
25 Likes   1 Comments
17 Likes   0 Comments